• Om SVCA: företräder Private Equity

  Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) är intresseföreningen för aktörer inom Private Equity Buyout, Venture Capital och affärsängelnätverk.

 • Medlemskap i SVCA

  Ett medlemskap i Svenska Riskkapitalföreningen, SVCA fungerar som ett kvalitetsmärke och är en bekräftelse på att branschens etiska riktlinjer följs. SVCA:s styrelse beviljar medlemsskap i föreningen.

 • SVCA verkar för bättre förutsättningar

  Svenska Riskkapitalföreningen, SVCA har en viktig roll i att informera om  Private Equity & Venture Capital roll i den svenska ekonomin. SVCA är också remissinstans inför politiska beslut och myndighetsbeslut

 • SVCA:s databas över medlemmar

  SVCA är en intresseorganisation för aktörer inom Private Equity och Venture Capital. SVCA förmedlar inte riskkapital till entreprenörer.

  Här finns länk till SVCA:s databas

Aktuellt

  Se alla nyheter