Vad innebär Private Equity?

Private Equity & Venture Capital innebär ett aktivt ägande, där både kunskap och kapital investeras.

Läs mer

SVCA:s remissyttrande till Företagsskattekommitténs slutbetänkande

SVCA:s remissyttrande till Fi2014/2212 ”Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet” (SOU 2014:40)

Pressrum