Låt oss diskutera rättvist, Suhonen

Replik av Thomas von Koch, Managing Partner EQT och Gabriel Urwitz, Ordf SVCA & Managing Partner Segulah Advisor till DN Debatt (15/2)

Läs mer

SVCA inför uppförandekod och inrättar en tillsynsnämnd

Koden ska säkerställa att private equity-aktörer som ägare agerar ansvarsfullt och professionellt.

Pressrum
x55mm5ynccp2vkgvb9h1.jpg
Pressrelease

Swedish Private Equity & Venture Capital Association, SVCA Launches its Code of Conduct and Supervisory Board

The Swedish private equity market is one of the most developed in Europe. Private equity owned companies has a turnover of SEK 300 billion annually, and administers ownership of more than 800 companies having approximately 200,000 employees in Sweden. After more than a year of extensive work, the SVCA can today present its Code of Conduct and its Supervisory Board including the board members.