Vad innebär Private Equity?

Private Equity & Venture Capital innebär ett aktivt ägande, där både kunskap och kapital investeras.

Läs mer

SVCA

The Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) is the industry association for the private equity industry in Sweden.

Pressrum