Ett nytt mål för Sjätte AP-fondens placeringsverksamhet

SVCA:s remissyttrande gällande promemorian

Läs mer

2020 Swedish Private Equity Activity

Activity data on fundraising, investments, divestments and performance

Läs mer

Söker du riskkapital?

Uppförandekod & tillsynsnämnd

Om private equity


antal portföljbolag i Sverige


antal anställda i Svenska portföljbolag


%

Private Equity och Venture Capitals bidrag till Sveriges BNP


miljarder kr har Private Equity och Venture Capital investerat i Sverige sedan 2007

PARTNERS