Rapportsläpp Private Equity – en motor i svensk ekonomi

Copenhagen Economics rapport om hur private equity skapar värde för svensk ekonomi

Läs mer

Nya skatteregler för företagssektorn

Förslagen utgör hinder för kapitalförsörjningen, se SVCA:s remissvar

Läs mer

Söker du riskkapital?

Uppförandekod & tillsynsnämnd

Om private equity

PARTNERS