Kallelse till ordinarie föreningsstämma i SVCA

25 juni 2019 kl. 17:00

Läs mer

Economic Footprint of Swedish Venture Capital

Ny rapport av Copenhagen Economics om venture capitals betydelse för svensk ekonomi, konkurrenskraft och innovation

Läs mer

Söker du riskkapital?

Uppförandekod & tillsynsnämnd

Om private equity

PARTNERS