Private Equity & Fintech

Nima Sanandajis rapport om PEs betydelse för den svenska Fintech-sektorn

Läs mer

Potential for Nordic VC markets – double in size?

A new Copenhagen Economics report on the Nordic venture market

Läs mer

Söker du riskkapital?

Uppförandekod & tillsynsnämnd

Om private equity

PARTNERS