Rapportsläpp Private Equity – en motor i svensk ekonomi

Copenhagen Economics rapport om hur private equity skapar värde för svensk ekonomi

Läs mer

SVCA i Almedalen

Filmer från SVCA:s seminarier i Almedalen

Läs mer

Söker du riskkapital?

Uppförandekod & tillsynsnämnd

Om private equity

PARTNERS