The Effects of Introducing an Exit Tax in Sweden

Copenhagen Economics konsekvensanalys av förslaget till en exitbeskattning i Sverige

Läs mer

Skatteverkets promemoria om Exitbeskattning

SVCA avstyrker förslaget i sin helhet

Läs mer

Söker du riskkapital?

Uppförandekod & tillsynsnämnd

Om private equity

PARTNERS