Hållbar bolagsstyrning

SVCA:s remissyttrande på EU-kommissionens förslag

Läs mer

Economic Footprint of Swedish Private Equity

Uppdaterad rapport om private equitys betydelse för svensk ekonomi

Läs mer

Söker du riskkapital?

Uppförandekod & tillsynsnämnd

Om private equity


antal portföljbolag i Sverige


antal anställda i Svenska portföljbolag


%

Private Equity och Venture Capitals bidrag till Sveriges BNP


miljarder kr har Private Equity och Venture Capital investerat i Sverige sedan 2007

Kommande events

Pressrelease

Remissvar

PARTNERS