Riskkapitalinvesteringar har ökat Sveriges BNP

En ny rapport om hur riskkapitalinvesteringar har stärkt Sveriges ekonomi

Läs mer

Private Equity, Venture Capital at Work in Sweden 2021

En ny rapport om jobbskapande i riskkapitalägda bolag

Läs mer

Söker du riskkapital?

Uppförandekod & tillsynsnämnd

Om private equity


antal portföljbolag i Sverige


antal anställda i svenska portföljbolag


%

Private Equity och Venture Capitals bidrag till Sveriges BNP


miljarder kr har Private Equity och Venture Capital investerat i Sverige sedan 2007

Kommande events

Pressrelease

Remissvar

PARTNERS