Buyout

Buyout refererar till investeringar i mogna, medelstora bolag med stabila kassaflöden som behöver aktiva ägare för att utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft.

Sverige en liten öppen och exportberoende ekonomi. Detta skapar ett ständigt omstruktureringsbehov för att svensk industri ska kunna behålla sin konkurrenskraft. För att kunna möta konkurrensen behövs det aktiva ägare och styrelser med erfarenhet att effektivisera bolaget, ta dem ut på nya marknader eller utveckla bolaget på något annat sätt.

Men vad innebär det aktiva ägandet i praktiken? Av forskning från bland annat Handelshögskolan i Stockholm framkommer att Buyout-fonder genomför signifikanta förbättringar vad gäller effektivitet, lönsamhet och produktivitet för bolagen de äger. Det har också påvisats att Buyout aktivitet tillför tillväxt- och produktivitetsförbättringar för hela branschen. I dagsläget är svenska och utländska Buyout-fonder ägare till bolag inom i stort sett alla delar av den svenska ekonomin och över hela landet. Exempel på bolag som i dagsläget är ägda av Buyout-fonder är Scandic, Ellos och Gunnebo Industrier.

PARTNERS