Är ditt företag redo för exit på börsen?

08
Dec
PwC - auditoriet plan 4, Torsgatan 21
08 December 14:00 - 18:00

Efter flera år av låg aktivitet till följd av finanskrisen har vi under det senaste året sett ökad aktivitet såväl internationellt som i Sverige både i transaktionsvolymer och börsnoteringar.

I en transparant och turbulent omvärld kan även mindre negativa händelser leda till stor oro på de finansiella marknaderna trots en positiv underliggande trend. Under hösten har den långsiktiga positiva börstrenden kantats av politisk och makroekonomisk oro. Hur länge kommer börsfönstret vara öppet utifrån rådande förutsättningar i vår omvärld?

För ett företag finns ofta flera exitalternativ att välja på. Vid en börsintroduktion ställs ett antal formella krav som måste vara uppfyllda för att företaget skall anses börsfähigt. Att uppfylla dessa krav kräver förberedelser.

Även i ett förbättrat börsklimat kan vi konstatera att allt för många företag inte är förberedda för exit när börsen väl erbjuder ett attraktivt läge. För att uppnå handlingsfrihet och erhålla bästa möjliga värde på företaget inför en exit så är det kritiskt att starta förberedelsearbetet i god tid för att kunna agera när olika exitalternativ finns tillgängliga. I normalfallet behövs en planeringshorisont på 1-3 år för att optimera värdet och undvika problem i senare faser

På seminariet presenteras färska bedömningarna av marknadsutvecklingen. Du får träffa experter med praktisk erfarenhet av att förbereda och genomföra börsintroduktioner, ta del av erfarenheter och lärdomar av en genomförd börsintroduktion samt träffa nyckelpersoner som representerar olika delar i värdekedjan

Seminariet vänder sig i första hand till företagsledningen och styrelsen i tillväxt-, utvecklings- och portföljföretag samt till dess ägare.

Se program här:
https://www.allready.net/pls/nvp/!Document.Show?CID=4229&MID=912&aun=exit2014&apw=exit2014

PARTNERS