Ett framtidssäkrat Sverige – hur kan private equity bidra?

03
Jul
Sjöbergs bakgård, Strandgatan 18, Visby
03 July 14:30 - 15:15

Allt mer politiskt fokus riktas mot hur samhällsekonomin påverkas av digitalisering, robotisering och tjänstefiering. Samtidigt behöver företag kapital för innovativ utveckling. Hur kan private equity bidra till att framtidssäkra Sverige?

Framtidssäkring är ett viktigt begrepp i den diskussionen: Svenska företag behöver tänka nytt för att överleva på lång sikt. Men det handlar också om att framtidssäkra Sverige som land. Med innovativa förändringar kan svenska företag bidra med jobb och skatteintäkter till samhället och se till att svenskt näringsliv behåller en ledande global position. Diskussion utifrån rapporter om samhällsnyttan i private equity, som visar att den kunskap och det kapital som private equity kan erbjuda spelar en avgörande roll för att framtidssäkra Sverige. Vad har private equity-investeringar bidragit med historiskt, och vad kan göras för att öka investeringarna?

Mer information finns här.

PARTNERS