Exitbeskattning – vad händer härnäst?

09
Mar
​Deloittes kontor, Rehnsgatan 11, Stockholm
09 March 08:00 - 09:30

Den 5 mars 2018 ska remissvaren lämnas in med anledning av Skatteverkets omdiskuterade förslag om exitbeskattning vid flytt utomlands. Skatteverkets förslag har senaste tiden väckt mängder av frågor och osäkerheten kring förslagets effekter för fysiker med internationell koppling är stor. Kan förslaget anses förenligt med EG-rätten? Hur drabbas entreprenörer och delägare i fåmansbolag vid utflytt? Innebär förslaget ett indirekt införande av arvs- och gåvoskatt?

Deloitte analyserar remissvaren och bjuder in till ett spännande seminarium med diskussion om vad som förväntas hända härnäst och de potentiella effekterna av remissinstansernas svar.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget

PARTNERS