Företagsstöd – fungerar det?

28
Apr
Westmanska, Holländargatan 17, Stockholm
28 April 09:30 - 12:00

Forskningsinstitutet Ratio och myndigheten för Tillväxtanalys arrangerar en konferens om innovationspolitikens utmaningar och möjligheter.

Finansiering av nya, innovativa företag är avgörande för tillväxt och jobbskapande. Men hur kan politiken stödja det? Vilka legala och ekonomiska utmaningar och möjligheter finns för innovationspolitik? Är de offentliga stöd- och finansieringssystemen ändamålsenliga och effektiva? Vad säger forskningen?

Registrering

Anmäl dig till evenemanget

PARTNERS