Frukostmöte 12 februari – Är mänskliga faktorer viktiga vid Private Equity förvärv? FULLSATT NY LOKAL

12
Feb
OBS NY LOKAL: IVAs konferenscenter - Grev Turegatan 16
12 February 07:30 - 09:30

Under ett frukostmöte kommer Satu Teerikangas, Dr.Sc., University College of London, presentera en rapport som svarar på följande frågor:

– Är mänskliga faktorer kritiska vid Private Equity förvärv? – Agerar bolagen olika vid förvärv i Sverige, Europa eller USA? – Hur kan Private Equity företag addera värde genom mänskliga resurser?

Seminariet arrangeras i samarbete med Mercuri Urval.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget

PARTNERS