Hållbarhet inom private equity – färsk studie från PwC om attityder, utvecklingen och trender

15
Mar
PwC, Torsgatan 21 (Bonnierhuset) i Stockholm
15 March 07:30 - 09:15

Välkommen på frukost hos PwC!

PwC:s senaste internationella studie kring private equity-fonders attityder till ansvarsfulla och hållbara investeringar visar att private equity-fonder verkligen ser betydelsen av att beakta hållbarhetsfrågor inom den egna organisationen och i arbetet med portföljbolagen. Fonderna ser bland annat riskminimering och möjligheten att skapa mervärde bland sina investeringar som drivkrafter.

Under vårt frukostseminarium kommer vi att presentera resultat från studien om hållbara investeringar inom private equity (i sin helhet via länk).
http://www.pwc.se/sv/publikationer/hallbar-affarsutveckling/sa-ser-private-equity-pa-hallbarhetsfragor.html

Presentationen följs av en paneldiskussion med:
– Johan Florén, AP7
– Klas Tikkanen, NC Advisory
– Karl-Johan Willén, Priveq
– Julia Wikmark, EQT

Där diskussionen, utifrån en svensk kontext, kommer att fokusera på hållbarhetsfrågor i olika faser av investeringscykeln, hantering av enskilda hållbarhetsfrågor (ex. mänskliga rättigheter och klimat) samt hur man möter förväntningar från investerare (LPs).

Seminariet kommer att ledas av Kristofer Dreiman (specialist hållbara investeringar, PwC) och Fredrik Franke (ansvarig hållbarhetsrådgivning, PwC).

Registrering

Anmäl dig till evenemanget

PARTNERS