Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA).

27
Apr
Absolut Atelier, Drottninggatan 4
27 April 15:00 - 16:00

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA).

Datum: Onsdagen 27 april 2016
Tid: kl 15.00 – 16.00
Plats: Absolut Atelier, Drottninggatan 4

Alla medlemmar är välkomna. Den som kommer som representant för ordinarie medlem, dvs med rösträtt, ska ha med sig registreringsbevis som visar att personen ifråga är firmatecknare, alternativt, om personen ifråga inte är ensam firmatecknare, ett registreringsbevis och fullmakt undertecknad av den juridiska personens firmatecknare.

Deltagare till den formella föreningsstämman ombeds senast den 25 april 2016 anmäla sig till Erik Bergstrand erik.bergstrand@svca.se

För dagordning vänligen kontakta info@svca.se

PARTNERS