Konsten att ta in kapital

06
Feb
Baker McKenzie, Vasagatan 7, Stockholm
06 February 08:30 - 09:30

Kapitalinjektion i startup- och scaleupbolag

Att ta in externt kapital kan vara en utmaning som de flesta startup- och scaleupbolag någon gång ställs inför. Hur fungerar processen kring kapitalanskaffning? Vilka alternativ finns? Vilka är svårigheterna och vilka kommersiella överväganden bör göras ur både ett operationellt och legalt perspektiv?

Under seminariet kommer Martin Folke, advokat på Baker McKenzie, och Erik Göransson, CFO/COO på Leeroy Group, att svara på dessa frågor. Deltagarna ges också möjlighet att diskutera erfarenheter, framgångar och utmaningar kring kapitalanskaffningsprocessen.

Varmt välkommen!

Registrering

Anmäl dig till evenemanget

PARTNERS