Presentation av Copenhagen Economics uppdaterade Economic Footprint of Swedish Private Equity

21
Jan
Digitalt
21 January 14:00 - 15:00

Copenhagen Economics har på uppdrag av SVCA genomfört en uppdaterad analys av hur ägarformen private equity skapar värde för svensk ekonomi och ägarformens betydelse för Stockholm som finansiellt centrum i Norden. Sigurd Naess Schmidt, partner på Copenhagen Economics presenterar resultaten på ett webbinarium tisdagen den 21 januari kl. 14.00-15.00.

Maila info@svca.se för anmälan.

PARTNERS