Private Equity – en motor i svensk ekonomi

04
Jul
Strandgatan 20, Visby
04 July 14:30 - 15:30

Sveriges konkurrenskraft i fokus. Sverige är en liten öppen ekonomi. För att jobben inte ska flytta i en alltmer globaliserad och digitaliserad omvärld måste svenska företag ständigt bli mer konkurrenskraftiga. För att företag ska växa så krävs talang och kapital. Den aktiva ägarformen private equity tillför denna kombination genom att kanalisera institutionellt kapital till såväl unga som mogna bolag och genom att tillsätta styrelser som ger företagen en kompensinjektion. Gemensamt för bolagen är att det finns en potential för tillväxt, ofta långt utanför Sveriges gränser. Sverige har under lång tid varit ett av de länder i världen som attraherat mest private equity investeringar i förhållande till BNP. Nu arbetar många länder i Europa hårt med att komma i kapp Sverige. Vi vill samtala om Sveriges konkurrenskraft, behov av produktivitetsförbättringar och behovet av förutsägbara och konkurrenskraftiga spelregler i en alltmer orolig omvärld.

Hur ser den svenska private equity-marknaden ut och vad skapar den för värden? Vi presenterar en rapport från Copenhagen Economics, som visar private equity-marknadens centrala roll för svensk till växt och produktivitet.

Mer information finns på länken.
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/48625?redir=%23eidx_2

PARTNERS