SAVE THE DATE SVCA:s prisutdelning

23
Nov

23 November 17:30 - 21:00

Den 23 november äger SVCA:s årliga prisutdelning rum. Priser delas ut till medlemmar i kategorierna:

Årets affär “exit”
Årets fondresning
Årets mest samhällsnyttiga investering
Hall of Fame

Mer information och inbjudan kommer skickas ut till SVCA:s medlemmar.

PARTNERS