Vad tillför riskkapitalet/ägarformen private equity till generationskiftesföretag?

05
Jul
Hästgatan 9, Visby
05 July 12:30 - 13:30

Sverige är en liten och öppen ekonomi, för att företag ska kunna växa måste de kunna konkurrera på en global och allt mer digitaliserad marknad. Private equity ”riskkapital” tillför inte enbart kapital utan stärker även bolagens konkurrenskraft genom kompetens.

Kompetens inom exempelvis digitalisering och internationalisering till små- och medelstora företag. Det är i dessa företag som jobb skapas i hela landet. I panelsamtalet får vi ta del av erfarenheter från grundare som sålt sitt företag till ägarformen och vad riskkapitalet har bidragit med för att ta ett steg vidare, generations skiftas och bli Sveriges kommande försörjningskällor. Företag behöver olika ägare under olika faser för att kunna bli Sveriges nästa exportframgång.

Mer information finns på länken.
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/46227?redir=%23eidx_3

PARTNERS