Bli medlem

I föreningen finns två typer av medlemskap; ordinarie medlem och associerad medlem.

Ordinarie medlem

Ordinarie medlemmar är General Partners (GP), andra förvaltare vars fonder (oavsett associationsform) investerar i onoterade företag och är aktiva ägare direkt eller indirekt, dessas exklusiva investeringsrådgivare och Limited Partners (LP) vilket även innefattar offentligt ägda organisationer med motsvarande verksamhet.

Associerad medlem

Associerade medlemmar har nära anknytning till private equity-området och är rådgivare, såsom advokat- eller revisionsbyråer eller andra konsulter, investmentbanker, affärsänglar eller förmedlare mellan projekt som söker kapital och affärsänglar inklusive affärsängelnätverk.

 

Medlemskap i föreningen kan efter ansökan beviljas av styrelsen. För ansökan vänligen mejla info@svca.se för ytterligare information.

För ytterligare information om SVCA och medlemskapet, vänligen se SVCA:s stadgar.

PARTNERS