Nyheter

Nyheter

Almega & KPMG:s studie: Översyn av konsekvenser av ombildning av aktiebolag inom välfärdssektorn till bolag med vinstutdelningsbegränsning

Almega har bett revisionskonsulten KPMG att analysera konsekvenserna av att bolag inom välfärden skulle tvingas omvandlas till bolag med särskild vinstbegränsning. Rapportens slutsats är att det skulle få negativa konsekvenser på en rad olika områden som sammantaget sannolikt leder till att den mångfald av aktörer och som idag finns inom välfärden försvinner

PARTNERS