SVCA företräder Private Equity & Venture Capital

Om SVCA

SVCA är intresseföreningen för aktörer inom Private Equity (Buyout & Venture Capital) och affärsängelnätverk. 

Föreningen, som grundades 1985, har till uppgift att i verka för en väl fungerande Private Equity & Venture Capitalmarknad i Sverige. Det gör vi genom att:

  • Arbeta för goda förutsättningar för aktörerna att verka i Sverige
  • Bevaka lagstiftnings- samt regleringsförslag, remissinstans för Private Equity-sektorn
  • Sprida fakta och kunskap om Private Equitys roll i svensk ekonomi
  • Skapa mötesplatser för branschens aktörer i samarbete med SVCA:s partners
  • Arrangera utbildningar och seminarier i samarbete med SVCA:s partners
  • Verka för att Private Equity arbetar på ett fortsatt sunt sätt vad gäller etik, transparens och ESG

För ytterligare information om SVCA, vänligen se SVCA:s stadgar.

Isabella de Feudis

VD/CEO

Sten Tärnbro

Analytiker/Analyst

Styrelse

Vid den ordinarie föreningsstämman den 17 maj 2018 valdes styrelseordförande, styrelseledamöter, valberedning och revisor enligt nedan för verksamhetsåret 2018.

Andreas Näsvik

Nordic Capital AB

Caspar Callerström

EQT AB

David Sonnek

SEB Venture Capital

Elisabeth Thand Ringqvist

Styrelseordförande

Jessica Schultz

Northzone

Lars Jonsson

Triton

Monalotte Theorell Christofferson

Scope Capital Advisory AB

Tor Krusell

Altor Equity Partners

Valberedning

Klas Tikkanen

Nordic Capital AB (sammankallande)

Stefan Linder

Altor Equity Partners

 

Revisor

Hans Bredberg, Finnhammars Revisionsbyrå

Suppleant

Thomas Kullman, Finnhammars Revisionsbyrå

 

PARTNERS