SVCA företräder Private Equity & Venture Capital

Om SVCA

SVCA är intresseföreningen för aktörer inom Private Equity (Buyout & Venture Capital) och affärsängelnätverk. 

Föreningen, som grundades 1985, har till uppgift att i verka för en väl fungerande Private Equity & Venture Capitalmarknad i Sverige. Det gör vi genom att:

  • Arbeta för goda förutsättningar för aktörerna att verka i Sverige
  • Bevaka lagstiftnings- samt regleringsförslag, remissinstans för Private Equity-sektorn
  • Sprida fakta och kunskap om Private Equitys roll i svensk ekonomi
  • Skapa mötesplatser för branschens aktörer i samarbete med SVCA:s partners
  • Arrangera utbildningar och seminarier i samarbete med SVCA:s partners
  • Verka för att Private Equity arbetar på ett fortsatt sunt sätt vad gäller etik, transparens och ESG

För ytterligare information om SVCA, vänligen se SVCA:s stadgar.

Isabella de Feudis

VD/CEO

Sten Tärnbro

Analytiker/Analyst

Styrelse

Vid den ordinarie föreningsstämman den 18 juni 2020 valdes styrelseordförande, styrelseledamöter, valberedning och revisor enligt nedan.

Monalotte Theorell Christofferson

Styrelseordförande, Stena Sessan

Albert Gustafsson

EQT

Lars Jonsson

Triton

Jonatan Lund Kirkhoff

Altor

Andreas Näsvik

Nordic Capital AB

Jessica Schultz

Northzone

David Sonnek

Industrifonden

Valberedning

Klas Tikkanen

Nordic Capital AB (sammankallande)

Bengt Maunsbach

Altor Equity Partners

 

Revisor

Christian Dahlström, Finnhammars Revisionsbyrå

PARTNERS