Om SVCA

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) är en obunden, ideell intresseförening för företag och personer som verkar inom det svenska private equity-området, innefattande såväl buyout som venture capital samt affärsänglar och affärsängelnätverk. Föreningen, som grundades 1985, har till uppgift att i verka för en väl fungerande private equity-marknad i Sverige samt bland allmänheten sprida kunskap och utbilda om den svenska private equity-marknaden.

Det gör vi genom att:

  • Arbeta för goda förutsättningar för aktörerna att verka i Sverige.
  • Bevaka lagstiftnings- samt regleringsförslag samt vara kontaktpunkt för intressenter. 
  • Verka som remissinstans för private equity.
  • Sprida fakta och kunskap om private equitys roll i svensk ekonomi.
  • Verka för att private equity arbetar på ett fortsatt sunt sätt vad gäller etik, transparens och ESG.
  • Främja entreprenörskap och företagande i samarbete med andra organisationer. 
  • Skapa mötesplatser, utbildningar och seminarier för branschens aktörer i samarbete med SVCA:s partners.

För ytterligare information om SVCA, vänligen se SVCA:s stadgar.

Kontaktpersoner

Isabella de Feudis

VD/CEO

Sten Tärnbro

Analytiker/Analyst

Styrelse

Vid den ordinarie föreningsstämman den 18 juni 2020 valdes styrelseordförande, styrelseledamöter, valberedning och revisor enligt nedan.

Monalotte Theorell Christofferson
Styrelseordförande, Stena Sessan

Albert Gustafsson
EQT

Lars Jonsson

Jonatan Lund Kirkhoff
Altor

Andreas Näsvik
Nordic Capital AB

Jessica Schultz
Northzone

David Sonnek
Industrifonden

Valberedning

Klas Tikkanen
Nordic Capital AB (sammankallande)

Bengt Maunsbach
Altor Equity Partners

Revisor

Christian Dahlström
Finnhammars Revisionsbyrå

Hitta hit

PARTNERS