Om SVCA

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) är en obunden, ideell intresseförening för företag och personer som verkar inom det svenska private equity-området, innefattande såväl buyout som venture capital samt affärsänglar och affärsängelnätverk. Föreningen, som grundades 1985, har till uppgift att i verka för en väl fungerande private equity-marknad i Sverige samt bland allmänheten sprida kunskap och utbilda om den svenska private equity-marknaden.

Det gör vi genom att:

  • Arbeta för goda förutsättningar för aktörerna att verka i Sverige.
  • Bevaka lagstiftnings- samt regleringsförslag samt vara kontaktpunkt för intressenter. 
  • Verka som remissinstans för private equity.
  • Sprida fakta och kunskap om private equitys roll i svensk ekonomi.
  • Verka för att private equity arbetar på ett fortsatt sunt sätt vad gäller etik, transparens och ESG.
  • Främja entreprenörskap och företagande i samarbete med andra organisationer. 
  • Skapa mötesplatser, utbildningar och seminarier för branschens aktörer i samarbete med SVCA:s partners.

För ytterligare information om SVCA, vänligen se SVCA:s stadgar.

Kontaktpersoner

Isabella de Feudis

VD/CEO

Sten Tärnbro

Head of Public Affairs & Research

Styrelse

Vid den ordinarie föreningsstämman den 20 juni 2023 valdes styrelseordförande, styrelseledamöter, valberedning och revisor enligt nedan.

Monalotte Theorell Christofferson, styrelseordförande, Stena Sessan

Kerstin Cooley, Brightly Ventures

Per Frankling, Triton

Albert Gustafsson, EQT

Jonatan Lund Kirkhoff, Altor

Andreas Näsvik, Nordic Capital

Peter Wolpert, Industrifonden

Valberedning

Klas Tikkanen, Nordic Capital (sammankallande)

Bengt Maunsbach, Altor

Revisor

Christian Dahlström, Finnhammars Revisionsbyrå

Hitta hit

PARTNERS