SVCA företräder Private Equity & Venture Capital

Om SVCA

SVCA är intresseföreningen för aktörer inom Private Equity (Buyout & Venture Capital) och affärsängelnätverk. 

Föreningen, som grundades 1985, har till uppgift att i verka för en väl fungerande Private Equity & Venture Capitalmarknad i Sverige. Det gör vi genom att:

  • Sprida fakta och kunskap om Private Equitys roll i svensk ekonomi
  • Skapa mötesplatser för branschens aktörer i form av  konferenser såväl som informella nätverksträffar i samarbete med SVCA:s partners
  • Arrangera utbildningar och seminarier i samarbete med SVCA:s partners
  • Verka för att Private Equity arbetar på ett fortsatt sunt sätt vad gäller etik, transparens och CSR
  • Arbeta för goda förutsättningar för aktörerna att verka i Sverige
  • SVCA bevakar lagstiftnings- samt regleringsförslag, remissinstans för Private Equity-sektorn

För ytterligare information om SVCA, vänligen se SVCA:s stadgar.

Isabella de Feudis

VD/CEO

0703-53 63 33

isabella.de.feudis@svca.se

Sten Tärnbro

Analytiker/Analyst

+46 70 214 90 07

sten.tarnbro@svca.se

Styrelse

Vid den ordinarie föreningsstämman den 10 maj 2017 valdes styrelseordförande, styrelseledamöter, valberedning och revisor enligt nedan för verksamhetsåret 2017.

Caspar Callerström

EQT AB

David Sonnek

SEB Venture Capital

Elisabeth Thand Ringqvist

Styrelseordförande

Jessica Schultz

Northzone

Jonas Nyquist

Skandia

Klas Tikkanen

NC Advisory AB

Monalotte Theorell Christofferson

Scope Capital Advisory AB

Tor Krusell

Altor Equity Partners

Valberedning

Gabriel Urwitz

Segulah Advisor AB (sammankallande)

Stefan Linder

Altor Equity Partners

 

Revisor

Hans Bredberg, Finnhammars Revisionsbyrå

Suppleant

Thomas Kullman, Finnhammars Revisionsbyrå

 

PARTNERS