Det aktiva privata utvecklingskapitalet har högre tillväxt än övriga näringslivet

Portföljbolag ägda av Private Equity i både tidig och sen fas växer fortare än den övriga ekonomin i Sverige. Detta består i både en större tillväxt i sysselsättning och större intäktsökningar. Portföljbolag ägda av Private Equity utgör idag 3000 arbetsplatser i hela Sverige

Portföljbolag ägda av utvecklingskapital med inriktning mot både tidiga faser (Venture Capital) och sena faser (Buyout) omsatte 318 miljarder kronor 2013 vilket motsvarar åtta procent av BNP. Portföljbolagen har närmare 200 000 anställda vilket motsvarar fyra procent av alla anställda i Sverige och de är 2015 spridda på 3 000 arbetsplatser i hela landet.

Portföljbolag ägda av Private Equity i både tidig och sen fas växer fortare än den övriga ekonomin i Sverige. Detta består i både en större tillväxt i sysselsättning och större intäktsökningar. Utvecklingskapital i sen fas är dessutom starkast på värdeskapande. Det visar Svenska Riskkapitalföreningen SVCA:s sammanställda Portföljbolagsrapport “Private Equity Performance Study 2015”.

Det aktiva privata utvecklingskapitalet i både sen och tidig fas betyder fortsatt otroligt mycket för förnyelsen och tillväxten i det svenska näringslivet inte minst vad gäller sysselsättning, säger Elisabeth Thand Ringqvist, ordförande i för SVCA.

Bolag med utvecklingskapital i sen fas (BO) är stora inom tjänster men har störst investeringar i industrin medan bolag med tidigt utvecklingskapital (VC) främst finns inom tech och Life Science. Studien visar att utvecklingskapitalet i både tidig och sen fas under de år vi studerat har attraherats till olika branscher.

För första gången kan vi också visa var de 3 000 arbetsplatser som har det privata aktiva utvecklingskapitalet som ägare finns 2015.

För den lokala ekonomin utgör alla företag, med aktivt privat utvecklingskapital som ägare, viktiga servicefunktioner både för privatpersoner och industrin. De är också arbetsplatser som Både ger jobb och skatteintäkter i kommunerna, säger Elisabeth Thand Ringqvist.

Siffrorna baseras på SVCA:s “Private Equity Performance Study 2015”

A study of Swedish private equity owned portfolio companies (2005-­‐2014) with a focus on most recent trends (2012-­‐2013). Studien är en ögonblicksbild baserat på balansräkningar och resultaträkningar per den sista december 2013.

Kontaktpersoner: Elisabeth Thand Ringqvist, nås via SVCA, 08–678 30 90 eller elisabeth@svca.se

PARTNERS