Elisabeth Thand Ringqvist vald till ny ordförande för Svenska Riskkapitalföreningen

Torsdag 23 april 2015

Elisabeth Thand Ringqvist, valdes på torsdagens årsmöte till ny ordförande för Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA). Uppdraget innebär att föreningens opinionsbildande arbete växlas upp för att öka förståelsen för riskkapitalets betydelse för Sverige och växande svenska företag.

– Sverige står inför enormt stora utmaningar och det är bara entreprenörer som har förmågan att tillräckligt snabbt och kreativt ta tag i dessa. Däremot är det bara politiker som kan göra det attraktivt för talang och kapital i vårt land i en hårt konkurrenssatt global värld, säger Elisabeth Thand Ringqvist, nytillträdd ordförande i Svenska Riskkapitalföreningen.

– Private Equity är idag ett fundament i svensk ekonomi med 200 000 anställda i portföljbolagen vars sammanlagda omsättning motsvarar nära 9 procent av BNP, hela 311 miljarder kr, avslutar Elisabeth Thand Ringqvist.

Övriga ledamöter i Svenska Riskkapitalföreningens styrelse 2015:

Hans Otterling, Northzone (omval)

Monalotte Theorell Christofferson, Scope Capital Advisory (omval)

Klas Tikkanen, NC Advisory AB, rådgivare till Nordic Capitals fonder (omval)

Johan Bygge, EQT Holdings (nyval)

Tor Krusell, Altor Equity Partners (nyval)

Jonas Nyquist, Skandia (nyval)

David Sonnek, SEB Venture Capital (nyval)

Elisabeth Thand Ringqvist efterträder därmed Gabriel Urwitz och hon kommer att få en mer aktiv roll som arbetande styrelseordförande. Det innebär också att Riskkapitalföreningen intensifierar sitt opinionsbildande arbete.

Kontaktpersoner:

Elisabeth Thand Ringqvist, nås via SVCA, 08-678 30 90

PARTNERS