Film från SVCA:s seminarium – 3:12 regler för tillväxt

Spänningarna mellan beskattning av arbetsinkomst och kapitalinkomst har ökat sedan 1990 års skattereform. Hur skapar vi ett långsiktiga konkurrenskraftiga spelregler som är förutsägbara och som bidrar till att attrahera kapital till svenska onoterade bolag?

Deltagare:

Moderator: Henrik von Sydow, Jurist och omvärldsanalytiker, Carnegie Privatbank

Klas Tikkanen, Chief Financial Officer, NC Advisory AB

Ida Karlbom, Entreprenör och grundare, Unikon Rainwear

Magnus Larsén, Partner, Skeppsbron Skatt

Erik Ezelius, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna

Mats Persson, Skattepolitisk talesperson, Liberalerna

PARTNERS