Film från SVCA:s seminarium – Personaloptioner för att fler ska få dela på framgången

Företag i tillväxtfas har begränsat med pengar och därmed inte finansiella muskler att rekrytera de medarbetare de behöver. Möjligheten att ge personalen teckningsoptioner på ett skatteeffektivt sätt skulle både locka talang till bolagen och så småningom göra fler till investerare i bolag i tidiga skeden. För en duktig utvecklare eller säljchef som sitter på en välbetald position är det svårt att lämna jobbet för en aldrig så charmig start-up med lägre lön och osäker framtid. Det är viktigt att komma ihåg att hälften av alla start-ups faktiskt läggs ner. Vi vet att man runt om i världen jobbar med en paketlösning med lägre löneersättning och optioner Hur ska Sverige få ett konkurrenskraftigt personaloptionssystem för att locka talanger till tillväxtbolag?

Deltagare:

Moderator: Elisabeth Thand Ringqvist, Styrelseordförande, SVCA
Sven-Åke Bergkvist, Delägare, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Anne Lidgard, Direktör, Vinnova
Björn Odlander, Delägare, HealthCap
Per Stenbeck, Senior Tax Manager, EY
Peter Sterky, fd CFO/COO, Spotify
Linnea Back, Delägare, Baker McKenzie Advokatbyrå
Per Åsling, Ordförande Skatteutskottet, Centerpartiet
Börje Vestlund, Riksdagsledamot i Näringsutskottet, Socialdemokraterna

PARTNERS