Vill du veta mer om riskkapital – Private Equity?

Se filmer om ekosystemet för tillväxt, affärsänglar, nyindustrialisering, delningsekonomin från SVCA:s seminarier i Almedalen nedan:

300 miljarder – därför är riskkapitalet avgörande för Sveriges tillväxt

Om riskkapitalets betydelse för svenska jobb och svensk tillväxt. Vilken samhällsnytta skapar privat kapital, affärsänglar, venture capital och buyouts för Sverige i dag och i framtiden?


Riskkapitalet – nyindustrialiseringens motor

Företagen som riskkapitalbolagen investerar i omsätter i dag över 300 miljarder kr, vilket motsvarar ca 9 procent av BNP. Hur kan riskkapital bidra till att klara av omstrukturering, generationsskiften och förnyelsen av industrisektorn i Sverige?


Vad kräver digitalisering och sharing economy för ny politik?

Delningsekonomin och digitaliseringen ställer nya krav på arbetsmarknaden och därmed på politiken. Vad är ungdomsförbundens syn på detta och hur kan framtidens politik utformas?


“Nördskatten” – ett hinder för tillväxt

Personaloptioner är ett viktigt verktyg internationellt för start-ups för att attrahera kompetent personal. Lägre lön kompenseras av aktieoptioner på framtida vinst. Hur kan vi använda personaloptioner i Sverige för att bidra till fler jobb och högre tillväxt?

Affärsänglar efterlyses – lokal tillväxt behöver er

Allt fler ser möjligheterna att investera i annat än börsen. Privatinvesterare, fastighetsägare och affärsänglar växer i betydelse runt om i Sverige och är avgörande för start-ups och svensk tillväxt. Var finns de, vad letar de efter och vilken politik gör att de blir fler och investerade mer?


PARTNERS