Monalotte Theorell Christofferson vald till ny ordförande för SVCA

Tisdag 25 juni 2019

Monalotte Theorell Christofferson, Admin partner och CFO på Scope, valdes på tisdagens årsmöte till ny ordförande för Swedish Private Equity & Venture Capital Association, SVCA efter avgående Elisabeth Thand Ringqvist.

Monalotte Theorell Christofferson har över 10-års erfarenhet från private equity. Hon har varit styrelseledamot i SVCA sedan 2014 och är väl insatt i föreningens frågor. Monalotte har dessutom ett stort engagemang i hållbarhetsfrågorna som ligger högt upp på agendan säger Klas Tikkanen, sammankallande i valberedningen och COO på Nordic Capital.

Private equity spelar en allt viktigare roll i att framtidssäkra svensk ekonomi och jag ser fram emot att få fortsätta SVCA:s arbete med att främja kapitalförsörjningen till onoterade bolag och att sprida fakta och kunskap om hur private equity som ägarform fungerar säger Monalotte Theorell Christofferson.

Utöver valet av ny styrelseordförande valdes fyra ordinarie styrelseledamöter för omval och 2 för nyval.

Omval:

  • Andreas Näsvik, Partner Nordic Capital Investment Advisory AB
  • David Sonnek, VD, Industrifonden
  • Jessica Schultz, Partner, Northzone
  • Lars Jonsson, Head of Tax and Legal, Triton Advisers Limited

Nyval:

  • Jonatan Lund Kirkhoff, General Counsel Altor Equity Partners AB, Managing Director Altor Fund Manager AB
  • Åsa Riisberg, Partner, EQT Partners AB

Kontaktpersoner:

Klas Tikkanen, sammankallande i valberedning, +46 8 440 50 50

Monalotte Theorell Christofferson, +46 8 50 60 62 00

PARTNERS