Ny studie från Deloitte: Internationella riskkapitalet visar ökat förtroende för investeringar

Förtroendet för den globala ekonomin har förbättrats sedan förra året. USA, Israel, Kanada och Tyskland är nu de populäraste länderna att investera i. Dock har intresset för Brasilien, Kina och Indien minskat från tidigare år.

Det internationella investeringsklimatet inom teknologi, media och telekommunikation (”TMT”) fortsätter att förbättras i många regioner under 2014 drivet av bra förutsättningar för kapitalanskaffning, många nya innovativa företag och en högre aktivitet för börsnoteringar. Investeringar inom mindre kapitalintensiva sektorer såsom molntjänster och mobil teknologi är mest attraktiva bland venture capital och private equity företag. Även investeringar i affärssystem och i IT för sjukvårdssektorn är mycket attraktiva. Det visar årets Global Venture Capital Confidence Survey som genomfördes av revisions- och konsultföretaget Deloitte i samverkan med Svenska Riskkapitalföreningen och andra riskkapitalföreningar runt om i världen.

Förtroendet för den globala ekonomin har förbättrats sedan förra året. USA, Israel, Kanada och Tyskland är nu de populäraste länderna att investera i. Dock har intresset för Brasilien, Kina och Indien minskat från tidigare år.

– Svenska investerare som deltog i undersökningen visar på ett starkt förtroende för den egna ekonomin och för kapitalmarknaden men indikerar även att regering och myndigheter kan göra mer för att främja investeringar, säger Tom Pernodd, partner på Deloitte.

Deloitte presenterade Global Venture Capital för första gången 2004. I år bygger rapporten på kontakter med över 300 investerare i Amerika, Europa, Asien och Afrika under maj – juni 2014.

Läs studien här

PARTNERS