Private Equity 2014

Private Equity 2014

I dag den 8 april 2014 går Private
Equity-sektorns stora heldagskonferens Private Equity 2014 av stapeln.

Konferensen
hålls i år på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericssons plan 4. Nytt
för i år är att konferensen hålls på svenska och att SVCA delar ut pris för
årets mest samhällsnyttiga investering. Vinnare i respektive kategori kommer
att utses under kvällen. Följande är nominerade:

SVCA-priset – Årets mest samhällsnyttiga
investering 2013

 • Industrifonden för sin investering i SmartFish
 • SEB Venture Capital för sin investering i Xylophane AB
 • Volvo Group Venture Capital AB och Fouriertransform AB för sin investering i Powercell Sweden AB.

Årets Fondresning 2013

 • Creandum för fonden Creandum III
 • Adelis Equity Partners för fonden Adelis I
 • FSN Capital för fonden FSN Capital IV

Årets ”Exit[1]
2013

 • Nordic Capital för sin exit i Permobil AB
 • Verdane Capital för sin exit i LensOn AB
 • Ratos för sin exit i Stofa A/S

Hall of Fame 2013

Därutöver utses ”Hall of Fame” dvs. en person eller
institution som haft stor betydelse för branschen. För År 2012 gick Hall of
Fame till Europeiska investeringsfonden, EIF.

 – Private equity är en viktig del av
svensk ekonomi. Portföljbolagens omsättning motsvarade närmare 9 % av svenskt BNP.
Den svenska private equity-sektorn har hittills placerat sig i det absoluta
toppskiktet i internationella jämförelser. I förhållande till BNP har Sverige
de största private equity-investeringarna i Europa. Det är viktigt att vi
öppnar upp och diskuterar hur vi tror att sektorn kommer att utvecklas säger
Gabriel Urwitz, styrelseordförande SVCA

Frågeställningar
på Private Equity 2014 är:

 • Är Sverige fortfarande attraktivt för utländska investerare?
 • Hur ser tillgången på kapital ut för tillväxtföretagen?
 • Hur kommer de politiska förutsättningarna för kapitalimport att se ut efter valet i september 2014?

Talare är bland annat: IT- och energiminister Anna-Karin Hatt (c), Magnus
Billing, VD, NASDAQ OMX Stockholm, representanter från de större svenska buyout-aktörerna
Altor Equity Partners, EQT, IK Investment Partners, Litorina, NC Advisory,
Priveq Advisory och Segulah Advisor AB, nordiska och internationella
fondinvesterare samt representanter för världsledande globala private
equity-aktörer. Moderator är Niklas Ekdal.

Den svenska private
equity-sektorn har lyckats attrahera kapital från internationella institutioner
såsom pensionsfonder och universitet, hela 500 miljarder kr rests, vilket har investerats
i onoterade bolag. Det krävs dock ett långsiktigt politiskt ramverk för
att Sverige ska fortsätta att vara ett attraktivt land att investera i.

En paneldebatt med
ekonomisk–politiska talespersoner från flera riksdagspartier samt moderaternas
gruppledare Anna Kinberg Batra och socialdemokraternas gruppledare Mikael
Damberg kommer under eftermiddagen att modereras av Maria Ludvigsson, SvD.

Kvällen
avslutas med mingelmiddag och prisutdelning.

Varmt
välkomna

Gabriel
Urwitz, styrelseordförande SVCA & VD Segulah Advisor AB och Isabella de
Feudis, VD, SVCA

[1] För priset årets exit dvs. bästa avyttring har
ett antal överväganden, förutom exitmultipel, tagits i beaktande såsom köpare
av bolaget, väsentliga händelser efter avyttringen samt det främsta skälet till
att investeringen varit framgångsrik.

PARTNERS