Private Equity har flytt välfärdssektorn p.g.a. den politiska osäkerheten

Private Equity har flytt välfärdssektorn på grund av den politiska osäkerheten

  • Private Equitys investeringar i välfärden i förhållande till Private Equitys totala investeringar i Sverige, har uppgått till drygt en procent per år under 2011 och 2012. Motsvarande andel för helåret 2013 indikerar en ytterligare minskning till under en procent på helårsbasis.
  • Som mest uppgick Private Equitys andel av välfärdsinvesteringar, under “toppåret 2010” till, mindre än en tredjedel av de totala investeringarna.
  • År 2013 uppgick investeringarna i välfärdsbolag till ca 59 miljoner kr. Det verkliga utfallet är sannolikt lägre än så.
  • Det är den politiska osäkerheten som till stor del ligger bakom att välfärdssektorn inte längre attraherar kapital.
  • Välfärd är i statistiken definierat som två sektorer: utbildning och vårdinstitutioner & tjänster. Detta ger en indikation av Private Equitys investeringar välfärden. Verkligt utfall är sannolikt lägre.

Teknisk kommentar:

  • Investeringar är definierat som Equity value: The amount of capital invested (initial or follow-on) to acquire shares in an enterprise. The equity value includes equity, quasi-equity, mezzanine, unsecured debt and secured debt provided by the Private Equity firm.

PDF-dokument

PARTNERS