Private Equitys betydelse för svensk ekonomi, Gabriel Urwitz ger sitt perspektiv.

 

Private
Equitys betydelse för svensk ekonomi

 

Janerik
Larsson, författare till boken De nya industrialisterna – riskkapitalet och
välfärdsbygget
, ger sin bild av vad Private Equity betytt och betyder för
svenskt välfärdsbygge. Janerik Larsson är författare, journalist och borgerlig
opinionsbildare. Larsson har varit vVD för Svenskt Näringsliv och spelade en
avgörande roll för Sveriges inträde i EU och i kampen mot löntagarfonderna.

 

Gabriel Urwitz, styrelseordförande i SVCA och VD för
Segulah, ger sitt perspektiv på Private Equitys roll i samhällsekonomin och
SVCA:s uppgifter utifrån ny strategi. Urwitz har tidigare varit adjungerad
professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan där han även är ekonomie
hedersdoktor.

 

 

 

 

 

 

är du medlem och vill delta, anmäl dig till Barbro.duner@svca.se

 

PARTNERS