Rapportuppdatering Economic Footprint of Swedish Private Equity

4 december 2020

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) lanserar idag rapporten ”Economic Footprint of Swedish Private Equity” som är en uppdatering av den tidigare studien som gjordes 2017.

Copenhagen Economics har på uppdrag av SVCA genomfört en uppdaterad analys av hur ägarformen private equity skapar värde för svensk ekonomi och ägarformens betydelse för Stockholm som finansiellt centrum i Norden.

Enligt Copenhagen Economics har private equity tjänat svensk ekonomi väl:

  • Private Equity har under de senaste 10 åren investerat över 240 miljarder kronor i svenska företag samtidigt som lönsamheten för dessa bolag i snitt ökad med 53 procent.
  • Den totala effekten av PE-finansierade investeringar i företag beräknas ha höjt svensk BNP med 5 procent sedan 2007 vilket motsvarar 230 miljarder kronor.
  • För varje anställd inom PE-sektorn, skapas 4 till 5 heltidsanställda inom närliggande sektorer såsom juridik, revision och rådgivning. I Stockholmsregionen beräknas den totala effekten uppgå till 8 000-10 000 jobb.

Det gläder mig att Copenhagen Economics kan visa att private equity med sitt aktiva ägande och långsiktiga investeringshorisont har ett så stort och positivt bidrag till Sveriges ekonomi, säger SVCA:s VD Isabella de Feudis.

Sverige har den näst största private equity-marknaden i EU, i relation till BNP, och spelar en viktig roll för hela Nordens kapitalförsörjning. Det finns stora makroekonomiska vinster i att marknaden fortsätter att utvecklas säger Sigurd Næss-Schmidt partner på Copenhagen Economics.

Om SVCA:

Swedish Private Equity & Venture Capital Association, SVCA är intresseorganisationen för aktörer inom private equity: buyout, venture capital och affärsänglar. Föreningen, som grundades 1985, verkar för en väl fungerande kapitalförsörjning i Sverige.

För mer information besök: www.svca.se

Om Copenhagen Economics:

Copenhagen Economics är Nordens ledande nationalekonomiska konsultföretag. Vår målsättning är: To enable superior decisions through hard facts and clear stories. Vi är cirka 80 medarbetare och har kontor i Köpenhamn, Stockholm och Bryssel. Sedan 2006 finns Copenhagen Economics på Global Competition Reviews Top-20-lista över de bästa ekonomiska konsultverksamheterna i världen.

Läs mer på: www.copenhageneconomics.com

PARTNERS