Riskkapitalföretagens ägande – hur ser det ut? Rapport av Gösta Karlsson chefsekonom Unionen

Unionens chefsekonom Gösta Karlsson har skrivit en rapport utifrån den analys som presenterades på ett seminarie i Almedalen.

Arbetet har inriktats på att få en bild av branschsammansättning och sysselsättning inom de företag som ägs av Svenska Riskkapitalföretagens medlemsföretag.

Utgångspunkten för arbetet har alltså varit en grundförteckning bestående av de portföljbolag som registrerats som ägda av SVCAs medlemsföretag. Denna förteckning är under ständig förändring då företag avyttras och tillkommer etc.

PDF-dokument

PARTNERS