Riskkapitalinvesteringar har ökat Sveriges BNP

22 november 2022

Investeringarna inom ägarformen private equity har ökat Sveriges BNP med upp till 250 miljarder kronor per år, enligt en rapport som gjorts på uppdrag av Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA). Rapporten visar också att investeringarna stärkt Stockholms betydelse som finansiellt centrum i Norden.

Rapporten ”The Economic Footprint of Swedish Venture Capital and Private Equity” har genomförts av Copenhagen Economics och är en uppdatering av två tidigare rapporter från 2020 respektive 2019.

Enligt Copenhagen Economics har investeringarna tjänat svensk ekonomi väl:

  • Investeringarna har inneburit en permanent höjning av svenskt BNP på mellan 3,5-4,7 procent per år. Det motsvarar 189-251 miljarder kronor i högre BNP för 2021. Under de senaste fem åren innebär det upp till 1 000 miljarder kronor i sammanlagt BNP-tillskott.
  • Riskkapitalfonder har, under de senaste 10 åren, investerat närmare 300 miljarder kronor i svenska företag samtidigt som lönsamheten för dessa bolag i snitt ökat med hela 53 procent.
  • För varje anställd inom private equity, skapas ett flertal högkvalificerade heltidsanställda inom närliggande sektorer såsom juridik, revision och rådgivning samtidigt som portföljbolagen också ökar antalet anställda.
  • Antalet anställda i private equity-ägda företag i Sverige ökade med i snitt 7 procent 2019-2020, vilket är högre än EU-snittet på 3 procent.
  • Sverige har den näst största private equity-marknaden i EU mätt som andelen rest kapital i förhållande till BNP.

Riskkapitalets aktiva ägande med lång investeringshorisont och fokus på hållbarhet och digitalisering tjänar svensk ekonomi väl och det gläder mig att vi nu kan sätta siffror på detta betydande bidrag till Sveriges ekonomi”, säger SVCA:s VD Isabella de Feudis.

”Sverige har en av Europas mest utvecklade riskkapitalmarknader och den spelar en viktig roll för den nordiska kapitalförsörjningen. Det finns dock fortsatt utvecklingspotential för marknaden vilket skulle medföra betydande makroekonomiska vinster”, säger Sigurd Næss-Schmidt partner på Copenhagen Economics.

Om SVCA:

Swedish Private Equity & Venture Capital Association, SVCA är intresseorganisationen för aktörer inom private equity: buyout, venture capital och affärsänglar. Föreningen, som grundades 1985, verkar för en väl fungerande kapitalförsörjning i Sverige.

För mer information besök: www.svca.se

Om Copenhagen Economics:

Copenhagen Economics är Nordens ledande nationalekonomiska konsultföretag. Vår målsättning är: To enable superior decisions through hard facts and clear stories. Vi är cirka 80 medarbetare och har kontor i Köpenhamn, Stockholm och Bryssel. Sedan 2006 finns Copenhagen Economics på Global Competition Reviews Top-20-lista över de bästa ekonomiska konsultverksamheterna i världen.

Läs mer på: www.copenhageneconomics.com

The_Economic_Footprint_of_Swedish_VC_and_PE_Final.pdf

PARTNERS