Riskkapitalstatistik 2013: Venture Capital – Investeringar i svenska portföljbolag

I följande rapport redovisas statistik över formella venture capital (VC) investeringar i svenska bolag år 2013 med en tillbakablick över åren 2007–2012. Beräkningarna och sammanställningarna baseras huvudsakligen på data som tillhandahållits av Svenska riskkapitalföreningen (SVCA), i vissa fall kompletterade med företagsdata från SCB.

Läs rapporten här

PARTNERS