SVCA:s helårssiffror för 2013 (preliminärt utfall) Private Equity har flytt välfärdssektorn på grund av den politiska osäkerheten

Private Equitys investeringar i välfärden i förhållande till Private Equitys totala investeringar i Sverige, har uppgått till drygt en procent per år under 2011 och 2012. Motsvarande andel för helåret 2013 indikerar en ytterligare minskning till under en procent på helårsbasis. Som mest uppgick Private Equitys andel av välfärdsinvesteringar, under ”toppåret 2010” till, mindre än en tredjedel av de totala investeringarna.

Välfärd är i statistiken definierat som två sektorer: utbildning och vårdinstitutioner & tjänster. Detta ger en indikation av Private Equitys investeringar välfärden. Verkligt utfall är sannolikt lägre.
Teknisk kommentar:
Investeringar är definierat som Equity value: The amount of capital invested (initial or
follow-on) to acquire shares in an enterprise. The equity value includes equity, quasi-equity, mezzanine, unsecured debt and secured debt provided by the Private Equity firm.

PARTNERS