SVCA:s kommentar till AllBrights kartläggning av Private Equity i Sverige

Välkommen och väntad

Vi välkomnar Allbrights kartläggning och resultatet är väntat. Såhär ser det ut på partnernivå idag. Utvecklingen går dock i rätt riktning och vi samarbetar gärna – t ex med AllBright – hur mångfalden kan öka på alla nivåer inom PE.

Varför ser ser det ut som det gör?

Det är fortfarande få kvinnor som väljer finansinriktningen på universiteten. Det finns i huvudsak två vägar in till Private Equity, aningen har man varit investment banker eller managementkonsult. Redan där är det väldigt få kvinnor och framförallt så var det så tidigare. Så inflödet av kvinnor är tyvärr litet. Här finns mycket att göra!

Bolagens aktiviteter

SVCA fortsätter att jobba tillsammans med rådgivningsbolagen, skapa mötesplatser och nätverk för kvinnor samt samarbeta med universiten så att fler kvinnor studerar finansinriktning och se till att dem som finns i bolagen stannar kvar. 

PARTNERS