Vinnare av SVCA:s priser för årets fondresning, årets mest samhällsnyttiga investering och årets affär

SVCA delar varje år ut priser till medlemmar i kategorierna årets fondresning, årets mest samhällsnyttiga investering och årets affär. Juryn har bestått av representanter för institutionella investerare och SVCA:s VD Isabella de Feudis. Priserna avser prestationer under kalenderåret 2017.

SVCA:s pris för Årets fondresning går till Verdane för resning av fonden Verdane Edda

First close för Verdane Edda, som fokuserar på majoritetsinvesteringar på upp till 500 miljoner kronor, var i december 2017. Fonden tillkännagavs offentligt i mars 2018. Edda var kraftigt övertecknad och slog i hard cap efter att ha rest 3 miljarder kronor att investera i snabbväxande företag inom mjukvaru- och e-handelssektorerna samt i traditionella industrisektorer där digitalisering kan utgöra en avgörande framgångsfaktor. Resningen av Edda tog mindre än fem månader tack vare starkt intresse från befintliga LPs samt ett antal nya investerare. Fonden, som likt sina föregångare investerar i norra Europa, utgör en strategisk vidareutveckling av Verdanes fondproduktsutbud – och över 50 % av det tillförda kapitalet kommer från non-profit investerare. Investerarkollektivet, som till 60 % består av investerare från utanför Norden, utgörs av globala kapitalfonder tillhörande världsledande universitet, stiftelser, försäkringsbolag, familjekontor, statliga investeringsfonder samt privata och offentliga pensionsfonder. Utöver de 40 % av Eddas kapital som härstammar från Norden kommer 40 % från övriga Europa och 20 % från USA.

SVCA:s pris för Årets mest samhällsnyttiga investering går till Priveq Investment V för investeringen i Ljung & Sjöberg

Priveq, genom Priveq Investment V, blev ny majoritetsägare i Ljung & Sjöberg (”L&S”) under våren 2017 tillsammans med bolagets grundare, ledningsgrupp och andra nyckelpersoner. Ljung & Sjöberg AB är ett tjänsteföretag specialiserat på dold psykisk ohälsa – stress, spelberoende, medberoende och substansberoende – på arbetsplatsen. Ljung & Sjöbergs vision är att hjälpa arbetsgivare att rädda liv med ambition att i tid rehabilitera så många medarbetare som möjligt som lider av dold psykisk ohälsa och på samma gång reducera kostnaderna som uppstår i samband med dessa problem för både arbetsgivare och samhället. Året innan Priveqs inträde hade L&S en omsättning på 55 miljoner kronor (2016) och prognosen för 2018 pekar på en omsättning om ca 73 miljoner kronor. Ansvarigt team på Priveq AB har bestått av Johanna Svensson, Henrik Westfeldt och Fanny Leksell.

SVCA:s pris för Årets affär går till Nordic Capital Fond VIII för sin avyttring av Bambora

År 2014 köpte Nordic Capital fond VIII ut kortinlösensplattformen Euroline från banken SEB för ca 240 miljoner euro. Med Euroline och ett par andra förvärvade bolag som bas lanserades 2015 betalningslösningsföretaget Bambora. Bolaget expanderade kraftigt till att bli en globalt snabbväxande aktör som hjälper handlare världen över med smarta digitala betalningsflöden. Sommaren 2017 sålde Nordic Capital fond VIII Bambora till det franska företaget Ingenico för 1,5 miljarder euro. Ingenico är världsledande inom betalningar med världens största nätverk för betalningsacceptans. Med Ingenico som nya ägare kan Bambora få större utväxling på sin tekniska plattform och sitt starka team, och därmed möjlighet till en ännu snabbare tillväxt och global expansion. Under tiden som Nordic Capital var ägare gjordes betydande investeringar i produkter, teknologi och organisation. Bambora växte kraftigt både organiskt och genom en tydlig förvärvsagenda. I början hade bolaget 50 medarbetare och vid försäljningen var de mer än 700 anställda. Under Nordic Capitals treåriga ägarperiod rekryterades över 400 nya medarbetare. Företaget hade vid Ingenicos förvärv 110 000 kunder på 70 olika marknader och hanterade transaktioner till ett värde av mer än 55 miljarder euro per år, varav över 70 procent online och i mobilen. Intäkterna uppgick till över 2 miljarder kronor 2016. Ansvarigt investeringsteam på Nordic Capitals rådgivningsbolag har bestått av Fredrik Näslund, Daniel Berglund, Rickard Torell och Erik Holm.

PARTNERS