Vinnare av SVCA:s priser för årets fondresning, årets mest samhällsnyttiga investering och årets affär

SVCA delar varje år ut priser till medlemmar i kategorierna årets fondresning, årets mest samhällsnyttiga investering och årets affär. Juryn har bestått av representanter för SVCA:s sponsorer och LP:s samt SVCA:s VD Isabella de Feudis.

SVCA:s pris för Årets fondresning går till FSN Capital Partners för resning av fonden FSN Capital V

FSN Capital Partners (“FSN”), tillkännagav stängningen av FSN Capital V den 16 december 2016 efter att fonden rest 9,62 miljarder kronor. FSN Capital V är 77 % större än FSN Capital IV.

Investerarkollektivet i FSN Capital V är väl diversifierat och består av både offentliga och privata pensionsfonder, s.k. sovereign wealth funds, försäkringsbolag, offentliga institutioner, kapitalförvaltare, banker samt fond i fonder. FSN har breddat den internationella investerarbasen med nya investerare från Asien, Mellanöstern och USA. Av det totala kapitalet rest kom 29 % från investerare baserade i Nordamerika, 13 % från Asien och Mellanöstern och 34 % från Europeiska investerare utanför Norden. Därutöver attraherade fonden en stark investerarbas från de nordiska länderna med ledande investerare från samtliga nordiska marknader.

SVCA:s pris för årets mest samhällsnyttiga investering går till Priveq Investment Fund V för sin investering i ILT Inläsningstjänst

Priveq, genom Priveq Investment Fund V, blev ny majoritetsägare i ILT Inläsningstjänst (”ILT”) under våren 2016 tillsammans med ledningsgruppen och andra nyckelpersoner. ILT’s vision är att ge alla elever, oavsett hinder, likvärdiga förutsättningar att klara skolan. Med pedagogiken som utgångspunkt och ny teknik som stöd tillhandahåller ILT en rad smarta tjänster från förskolan upp till vuxenutbildningen med målet att göra undervisningen mer lättillgänglig och inkluderande för alla. Året innan Priveqs inträde hade ILT en omsättning på 55 miljoner kronor (2015) och prognosen för 2017 pekar på en omsättning om ca 100 miljoner kronor.

SVCA:s pris för Årets affär går till Altor Fond II för sin avyttring av PIAB

SVCA:s pris för Årets affär går till Altor Fond II för sin avyttring av PIAB. Altor förvärvade en majoritet av PIAB i augusti 2006 och ingick därmed ett partnerskap med företagets grundare, familjen Tell. Bolaget utgjorde då den minsta investeringen i Altor Fond II men det skulle komma att bli en av fondens absolut bästa. Under tio års tid genomgick bolaget, under överinseende av Altor, ett flertal olika faser för att slutligen inta en position som en global ledare på marknaden för vakuum-automation. Bolaget har nu en oerhört stabil, internationell, grund att stå på med en skalbar och konkurrenskraftig operativ modell. Varumärket PIAB är välkänt i industrin och bolaget har vinden i ryggen i och med en ökad automatiseringstrend på en växande marknad. Altor Fond II avyttrade PIAB till EQT Fond VII i januari 2016.

PIAB har som ett resultat av denna resa genererat en omsättningstillväxt (CAGR) över 9 år på 7 %, medan EBIT-marginalen nästan tredubblats från 12 % till över 30 %. Detta har i sin tur genererat mer än en fyrdubbling av EBITA på 204 miljoner jämfört med 45 miljoner när investeringen gjordes.

PARTNERS