Aktivt ägande under förändring av Janerik Larsson

Jag har med närmare fem års mellanrum fått intressanta inblickar i venture capital och private equity-fondernas verksamheter. Senhösten 2011 började jag samla material till det som skulle bli boken ”De nya industrialisterna – riskkapitalet och välfärdsbygget” (Ekerlids, 2013). När jag i min nya bok återvänder till branschen, kan jag konstatera att det har skett stora förändringar.

Ladda ner rapport

PARTNERS