Demoskop – Rapport Exitskatten

Syftet med rapporten var att undersöka hur SVCA:s medlemmar uppfattar förslaget om exitskatt, och vilka effekter den förväntas få på Sverige och förutsättningarna för företagande.

Ladda ner rapport

PARTNERS