Economic Footprint of Swedish Private Equity

Copenhagen Economics har på uppdrag av SVCA genomfört en uppdaterad analys av hur ägarformen private equity skapar värde för svensk ekonomi och ägarformens betydelse för Stockholm som finansiellt centrum i Norden.

Enligt Copenhagen Economics har private equity tjänat svensk ekonomi väl:

  • Private Equity har under de senaste 10 åren investerat över 240 miljarder kronor i svenska företag samtidigt som lönsamheten för dessa bolag i snitt ökad med 53 procent.
  • Den totala effekten av PE-finansierade investeringar i företag beräknas ha höjt svensk BNP med 5 procent sedan 2007 vilket motsvarar 230 miljarder kronor.
  • För varje anställd inom PE-sektorn, skapas 4 till 5 heltidsanställda inom närliggande sektorer såsom juridik, revision och rådgivning. I Stockholmsregionen beräknas den totala effekten uppgå till 8 000-10 000 jobb.
Ladda ner rapport

PARTNERS