Economic Footprint of Swedish Venture Capital

Copenhagen Economics har på uppdrag av SVCA genomfört en analys av hur venture capital (VC) investeringar skapar värde för svensk ekonomi och bidrar till svensk konkurrenskraft och innovation.

Copenhagen Economics slutsatser är att Sverige är väl positionerat vad gäller innovationsklimat. Investeringar i startups skulle dock kunna vara uppemot dubbelt så stora med bättre regelverk och mer konkurrenskraftiga skatter.

I övrigt visar rapporten att:

  • Bruttoförädlingsvärdet hos bolag som erhållit VC-investeringar bedöms vara 2,5 gånger större än medelvärdet för svenska bolag
  • VC-investeringarnas bidrag till svenskt BNP bedöms vara 0,8 %
  • Årlig omsättningstillväxt hos bolag som erhållit VC-investeringar är 23 %
  • Årlig jobbtillväxt hos bolag som erhållit VC-investeringar är 11 %
Ladda ner rapport

PARTNERS