Private Equity investeringar – nyckeln till industriell renässans

Mellan 2007 och 2016 upplevde Sverige den svagaste utvecklingen av industriproduktionen i Västeuropa. Den stagnerande tillväxten är oroväckande, inte minst givet att industrin och industrinära tjänster står för 76 procent av Sveriges exportintäkter. För att vända utvecklingen krävs industriell förnyelse. Sveriges industrier är i behov av investeringar för att kunna anamma nya teknologier, i synnerhet ökad digitalisering, samt övergå mot ökat tjänsteinnehåll. Vid sidan av de stora industrikoncernerna behöver tillväxt även ske i nya industriföretag som riktar in sig på internationella exportmarknader.

Private Equity investeringar spelar en viktig roll för Sveriges förmåga till industriell renässans. Dessa investeringar är nämligen en drivande faktor bakom industrins omställning till nya teknologier och affärsmodeller. Private Equity är investeringar i onoterade bolags ägarkapital. Genom ett aktivt ägande, där både kunskap och kapital investeras i bolagen, byggs långsiktigt hållbara bolag. Private Equity investeringar syftar till produktivitetsförbättringar, som i sin tur möjliggör för industriföretag att utvecklas istället för att läggas ned. Företag kan tack vare
Private Equity få investeringar som de behöver för att växa utan att ha börsen som kvartalsdomare, vilket öppnar upp för långsiktighet.

Mellan 2005 och 2016 uppskattas Private Equity fonders investeringar ha stärkt tillväxten i svensk industrisektor med cirka 0,73 procent per år. Dessa satsningar har inte varit tillräckliga för att vända den stagnerande utvecklingen, då många svenska industrier under samma period har trängts undan av den globala konkurrensen eller förlagt sin verksamhet utomlands. Utan denna förnyelse skulle dock svensk industrisektor ha upplevt en ännu svagare utveckling. För att framöver lyckas med industriell renässans behöver en industrivänlig politik kombineras med skattevillkor som stimulerar till ökade Private Equity investeringar i svensk industrisektor.

Ladda ner rapport

PARTNERS