Private Equity investeringar – nyckeln till industriell renässans

SVCA, Swedish Venture Capital and Private Equity Association, arbetar för att skapa större insikter om vad private equity är och ägarformens effekter på företag och svensk ekonomi i stort.

År 2016 publicerades ett antal berättelser av Janerik Larsson där han gör korta personprofiler för att belysa de olika delarna i kedjan av tillväxtkapital. Sommaren 2017 genomförde Copenhagen Economics en makroekonomisk analys och tog fram en rapport som belyser bland annat private equitys positiva effekter på svensk BNP och produktivitet.

Denna rapport är den första i en serie som Nima Sanandaji gör på uppdrag av SVCA. Nima tar ytterligare steg mot att förenkla beskrivningen av private equity. Vi är övertygade om att det är helt nödvändigt med enklare och tillgängligare information i syfte att bredda kunskapen om denna ägarform som under lång tid har verkat i det tysta. Nima Sanandajis rapport är inte en teknisk/legal beskrivning av hur private equity fungerar. Om du söker information av mer teknisk/legal karaktär så finns bland annat SVCA:s remissvar på svca.se

Elisabeth Thand Ringqvist, Ordförande SVCA

Isabella de Feudis,  VD SVCA

Ladda ner rapport

PARTNERS