Riskkapitalstatistik 2017 – venture capital

I den här rapporten redovisar Tillväxtanalys statistik över formella venture capital investeringar i svenska portföljbolag år 2017. Dessa uppgick till knappt 2,4 miljarder, en ökning med 7 procent gentemot föregående år. Statistiken är uppdelad på statliga riskkapitalfonder, svenska privata VC-fonder och utländska VC-fonder. Syftet med rapporten är att belysa omfattningen av och förändringarna inom riskkapitalinvesteringar i Sverige.

Ladda ner rapport

PARTNERS