SVCA – White paper

Sverige är en liten och öppen exportekonomi i en global och digitaliserad omvärld. För att jobb ska skapas och bevaras i Sverige behöver svenska företag ständigt bli mer konkurrenskraftiga. Tillväxtbolag och näringslivet i stort måste dessutom kunna hitta finansiering och rätt kompetens i Sverige för att kunna stanna och växa här.

Nu är det många andra länder som aktivt arbetar med att attrahera private equity- och venture capital för att öka investeringarna och konkurrenskraften i sina ekonomier. Det innebär att Sverige behöver en sammanhållen nationell strategi för att skapa goda förutsättningar för private equity- och venture capital-investeringar.

SVCA:s reformförslag för ökad kapitalförsörjning till svenska bolag och startups finns att läsa i rapporten nedan.

Ladda ner rapport

PARTNERS