Swedish Private Equity Market – A footprint analysis

Copenhagen Economics har på uppdrag av SVCA genomfört en analys av hur ägarformen private equity skapar värde för svensk ekonomi och ägarformens betydelse för Stockholm som finansiellt centrum i Norden.

Copenhagen Economics har bland annat kommit till slutsatserna att:

  • Private Equity har under de senaste 10 åren investerat 145 miljarder kronor i över 1 000 svenska företag med sammanlagt över 270 000 anställda.
  • Den totala effekten av PE-finansierade investeringar i företag beräknas ha höjt Sveriges BNP med 6 procent sedan 2005, vilket motsvarar drygt 0,4 procent årligen.
  • För varje anställd inom PE-sektorn, skapas 4 till 5 heltidsanställda inom närliggande sektorer såsom juridik, revision och rådgivning. I Stockholm beräknas PE köpa tjänster på 1,5 miljarder kr vilket motsvarar 6 000 jobb.
Ladda ner rapport

PARTNERS