The Economic Footprint of Swedish Venture Capital and Private Equity

Copenhagen Economics har på uppdrag av SVCA genomfört en uppdaterad analys av hur ägarformen private equity skapar värde för svensk ekonomi och ägarformens betydelse för Stockholm som finansiellt centrum i Norden.

Enligt Copenhagen Economics har investeringarna tjänat svensk ekonomi väl:

  • Investeringarna har inneburit en permanent höjning av svenskt BNP på mellan 3,5-4,7 procent per år. Det motsvarar 189-251 miljarder kronor i högre BNP för 2021. Under de senaste fem åren innebär det upp till 1 000 miljarder kronor i sammanlagt BNP-tillskott.
  • Riskkapitalfonder har, under de senaste 10 åren, investerat närmare 300 miljarder kronor i svenska företag samtidigt som lönsamheten för dessa bolag i snitt ökat med hela 53 procent.
  • För varje anställd inom private equity, skapas ett flertal högkvalificerade heltidsanställda inom närliggande sektorer såsom juridik, revision och rådgivning samtidigt som portföljbolagen också ökar antalet anställda.
  • Antalet anställda i private equity-ägda företag i Sverige ökade med i snitt 7 procent 2019-2020, vilket är högre än EU-snittet på 3 procent.
  • Sverige har den näst största private equity-marknaden i EU mätt som andelen rest kapital i förhållande till BNP.
Ladda ner rapport

PARTNERS