The ESG Status of Swedish Private Equity

Den svenska private equity-sektorn ökar sitt fokus på hållbarhet genom ett nytt, gemensamt initiativ som skapar mer öppenhet om hållbarhetsarbetet. Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) lanserar för första gången en gemensam plattform för att systematiskt följa, mäta och tydliggöra hållbarhetsrelaterade nyckeltal i svenska portföljbolag genom rapporten The ESG Status of Swedish Private Equity. Rapporten visar att portföljbolagen står sig väl jämfört med företag som är börsnoterade – och att frågan är högprioriterad.

Ladda ner rapport

PARTNERS