Tillväxtanalys – Riskkapitalstatistik 2019 – venture capital

I den här rapporten redovisar Tillväxtanalys statistik över formella venture capital-investeringar i svenska portföljbolag år 2019. Dessa uppgick till 3,79 miljarder kronor. Statistiken är uppdelad på statliga riskkapitalfonder, svenska privata VC-fonder och utländska VC-fonder. Syftet med rapporten är att belysa omfattningen av och förändringarna inom riskkapitalinvesteringar i Sverige.

Rapporten bygger på datamaterial som tillhandahålls av Swedish Private Equity & Venture Capital Association, i huvudsak benämnt som SVCA, i samarbete med Invest Europe.

Ladda ner rapport

PARTNERS