Betänkandet En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder (SOU 2022:51)

SVCA har beretts tillfälle att avge yttrande över rubricerat betänkande och ansluter sig till vad Näringslivets Skattedelegation anfört i sitt yttrande.

Läs hela yttrandet på PDF-länken nedan.

Fi2022_03071 - SVCA.pdf

PARTNERS