Departementspromemorian Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (Ds 2016:32)

SVCA ser gärna att andelen kvinnor på ledande poster i näringslivet ökar och en högre andel kvinnor i bolagsstyrelserna är en rimlig strävan. SVCA anser att bästa sättet att underlätta kvinnors företagande är att bryta upp de offentliga monopol som präglar kvinnodominerande arbeten, inte införa vinsttak för välfärdsföretag, ge ökade möjligheter till RUT-avdrag m.m. Därutöver är det av största vikt att öka andelen kvinnliga sökanden till finans- och redovisningsprogrammen på ekonomutbildningarna för att på sätt bredda rekryteringsbasen på lång sikt. SVCA:s uppfattning är dock att tvingande lagregler om könskvotering i bolagsstyrelser inte är rätt metod för att främja en sådan utveckling varför SVCA avstyrker förslaget.

Läs hela yttrandet på PDF-länken nedan.

PDF-dokument

PARTNERS