Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en global minimiskatt för multinationella företag inom EU

Föreningen Swedish Private Equity & Venture Capital Association, SVCA, har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna direktivförslag och ansluter sig till de synpunkter som föreningen Svensk Näringsliv har genom hänvisning till yttrandet av Näringslivets Skattedelegation.

Läs hela yttrandet på PDF-länken nedan.

Fi2021_04066 - SVCA.pdf

PARTNERS